Visit Us On LinkedinVisit Us On Twitter

Over Q3 Advies

Doelgroep
Q3 Advies werkt in opdracht van provincies, gemeenten, welzijnsinstellingen, jeugdzorginstellingen, culturele instellingen en het onderwijs.

Doel
Q3 Advies werkt vanuit betrokkenheid bij de werknemers en het taakveld. Meten is weten is een zeer belangrijk uitgangspunt. Het in kaart brengen en herstructureren van de lopende werkprocessen, hieraan gekoppeld een duidelijke financiele administratie en taakopdrachten aan de werknemers waarin de taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn vastgelegd. Dit gekoppeld aan veel plezier in het werk en interesse in mensen.